VIZIUNE

„Calitatea vieţii depinde de calitatea educaţiei din şcoală”

            Liceul Teoretic C-tin Angelescu Ianca se doreşte a fi o structură flexibilă care urmăreşte r
ealizarea şi dezvoltarea procesului de învăţământ în scopul creării unor servicii educaţionale de calitate în vederea satisfacerii  beneficiarilor serviciilor educaţionale (direcţi şi indirecţi).