ÎNSCRIEREA ÎN ÎNV???MÂNTUL PRIMAR 2020

MISIUNE

           Anticipând nevoile comunitare ?i individuale, Liceul Teoretic C-tin Angelescu Ianca formeaz? tinerilor capacitatea ?i responsabilitatea deciziei privind propria carier? ?i asigur? competen?ele necesare continu?rii dezvolt?rii profesionale în înv???mântul superior.
           Liceul nostru este o ?coal? în care fiecare elev este în îndrumat pe drumul s?u de succes, spre performan??.
         Concretizarea misunii se realizeaz? printr-un set de ?inte strategice din care deriv? programe ?i planuri realizate la randul lor prin ac?iuni concrete.