ÎNSCRIEREA ÎN ÎNV???MÂNTUL PRIMAR 2020

VIZIUNE

„Calitatea vie?ii depinde de calitatea educa?iei din ?coal?”

            Liceul Teoretic C-tin Angelescu Ianca se dore?te a fi o structur? flexibil? care urm?re?te r
ealizarea ?i dezvoltarea procesului de înv???mânt în scopul cre?rii unor servicii educa?ionale de calitate în vederea satisfacerii  beneficiarilor serviciilor educa?ionale (direc?i ?i indirec?i).