Proiectul are ca temă principală Limba şi Literatura, dar şi teme precum spiritul antreprenorial , de susţinere a elevilor defavorizati sau cu nevoi speciale , cu ajutorul tehnologiei in lucru, esenţială pentru activităţile noastre şi comunicarea regulată intre parteneri si elevi. Se va dezvolta printr-o varietate de subiecte, inclusiv de lucru pe un număr de arii curriculare - limba , geografie , istorie , tehnologie , sociale , culturale , studii de mediu şi educaţie fizică.
               Proiectul nostru va contribui la promovarea educaţiei interculturale şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în domeniul competenţelor sociale şi civice. În timpul proiectului, copiii se vor angaja în diferite subiecte legate de tema generală .
                Atât elevii, cât şi profesorii vor face schimb de idei şi produse, folosind informaţii şi tehnologii moderne de comunicare . Ei vor practica căutarea pe net , schimbul de e-mailuri, comunicarea prin Skype şi forumuri de e - twinning . Prin întâlnirile de proiect de la diferite şcoli partenere , profesorii şi elevii vor călători, vor învăţa despre diferite ţări şi cultura lor, vor învăţa să gândească critic şi creativ şi sa lucreze împreună cu alţii . Elevii vor realiza o conexiune cu colegii din întreaga Europă, pentru a obţine o înţelegere mai profundă a UE.
                  Ţările implicate în proiect vor introduce un ursuleţ din Spaţiu venit în Europa pentru a afla mai multe despre fiecare dintre ţările noastre. De-a lungul celor doi ani va experimenta cultura şi limba noastră , şi va putea să se întoarcă in Spaţiu sau să rămână în Europa , in cazul în care i se pare un loc mai cald şi primitor !
                 Ursuleţii sunt la dispoziţie pentru a motiva şi a inspira elevii pentru limbă - vorbită şi scrisă - şi vor fi implicaţi în toate activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul perioadei . Elevii vor putea să interacţioneze cu ursuleţii şi vor împărtăşi experienţele lor cu privire la proiect prin crearea unui blog cu discuţii / Jurnal / Revista.

4. OBIECTIVE

Obiective principale

Proiectul vizează:
dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, atât la elevi, cât şi la profesori, dezvoltarea abilităţilor de utilizare a calculatorului,

promovarea cooperării între elevi şi profesori din diferite şcoli,

dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei

Obiective specifice

    • · să integreze competenţele lingvistice şi digitale în realizarea lucrărilor;
    • · să comunice cu partenerii, pe temele proiectului, prin e-mail, şi videoconferinţă ;
    • · să-şi dezvolte competenţele antreprenoriale;
    • · să difuzeze rezultatele, reţetele, fotografiile şi filmele activităţilor pe site-ul fiecărei şcoli.

ECHIPA DE PROIECT

 
 PROF. CAZACU MIRELA- COORDONATOR PROIECT

PROF. STRÂMBEANU ANA – PROF. LIMBA ENGLEZĂ

 PROF. GROSU MANUEL- PROF. LIMBA ENGLEZĂ

 PROF. DĂNĂILĂ MIHAELA CARMEN- PROF. LIMBA FRANCEZĂ

 PROF. EPUREANU MIRELA- PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 PROF. DRĂGAN ELENA – PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 PROF. ENACHE MARIOARA – PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 PROF. BĂRUŞ DOINA- PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 PROF. GHEŢU COSTEL – PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

CRITERII DE SELECTIE ECHIPĂ:

 PROFESORI

 Proiectul implică o echipă de profesori pluridisciplinară care au fost selectaţi în funcţie de obiectivele acestuia şi grupul ţintă, după următoarele criterii:

 - Experienţa in derularea proiectelor educaţionale;

- Participarea activa la planificarea, organizarea si realizarea activităţilor extraşcolare si extracurriculare

- Competenţe lingvistice;

- Competenţe digitale;

- Abilitatea de relaţionare;

- Abilitatea de a lucra in echipă;

- Spirit de iniţiativă şi de inovaţie;

- Abilităţi manageriale;

- Abilităţi de proiectare/planificare.

ELEVI

-          Participarea activă la activităţile extraşcolare si extracurriculare ale şcolii;

-          Competenţe lingvistice;

-          Competenţe digitale;

-          Abilitatea de relaţionare;

-          Abilitatea de a lucra in echipă;

-          Spirit de iniţiativă;

-          Abilitatea de exprimare in mod creativ;

-          Competenţe de comunicare cu echipa de proiect;

-          Experienţă in organizarea unor activităţi educative la nivel de clasă/şcoală