ĪNSCRIEREA ĪN ĪNV???MĀNTUL PRIMAR 2020

Documente EN 2020

Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 

ANUN?
Absolven?ii clasei a VIIIa din cadrul Liceului Teoretic ”C-tin Angelescu” care au sus?inut probele scrise ale Evalu?rii Na?ionale - 2020, īn datele de 15 ?i 17 iunie, pot solicita  vizualizarea lucr?rilor scrise.
Porgramul de depunere a cererilor este urm?torul:
- mar?i, 30.06.2020; 08,00 - 15,00;
- miercuri, 01.07.2020; 08,00 - 15,00
Model cerere

Obs.
1. Cererea de vizualizare a lucr?rii scrise o depune p?rintele/reprezentantul legal al elevului;
2. Vizualizarea lucr?rii va avea loc la o dat? ?i īntr-o loca?ie ce va fi comunicat? ulterior.