ÎNSCRIEREA ÎN ÎNV???MÂNTUL PRIMAR 2020

Constantin Angelescu

 
 


Constantin Angelescu (n. 10 iunie 1869, Craiova, jude?ul Dolj - d. 14 septembrie 1948, Bucure?ti), chirurg de elit?, despre care profesorul Stelian Neagoe afirm? c? a intrat în politic? nu pentru a se îmbog??i, c?ci era bine remunerat pentru activitatea sa medical?, ci din ambi?ie personal?, cu dorin?a de a sluji cât mai bine interesele na?ionale ale României[1]. A fost singurul care a diagnosticat cu precizie boala care a curmat brusc via?a marelui om de stat Ion I. C. Br?tianu.

Originea. Studiile. Activitatea profesional?

Constantin Angelescu era fiul comerciantului Dumitru Angelescu ?i al Teodorei Geblescu, descendent? din vechea boierime a Craiove?tilor. În anul 1887 termin? studiile secundare la Liceul „Carol I”, dup? care urmeaz? cursuri universitare la Facultatea de Medicin? din Paris, unde î?i ob?ine doctoratul în 1897.

Revine în ?ar? ?i se angajeaz? chirurg la Spitalul Brâncovenesc, apoi la Filantropia, iar din toamna anului 1910 la vestitul Spital Col?ea. Din anul 1903 devine profesor universitar, fiind mul?i ani director al Clinicii de Chirurgie a Facult??ii de Medicin? din Bucure?ti.

Începutul carierei politice. Ministru al Înv???mântului

Simpatizant al doctrinei liberale, Angelescu se înscrie în Partidul Na?ional Liberal, iar din 1901 este ales deputat. Dup? un mandat la conducerea Ministerului Lucr?rilor Publice (4 ianuarie 1914 - 11 decembrie 1916), este trimis în str?in?tate s? pledeze pentru cauza unionist? a românilor, ca ministru plenipoten?iar la Washington (1 octombrie 1917 - 25 martie 1918), apoi la Paris, unde este cooptat ?i în Comitetul Na?ional pentru Unitatea Românilor. A fost primul ministru plenipoten?iar al României în S.U.A.

Dup? Marea Unire, este numit ministru al Instruc?iunii Publice în toate guvernele liberale interbelice. Ca urmare a faptului c? num?ra deja zece legislaturi consecutive în Parlament, în 1926 devine senator de drept.

Ca ministru a avut o contribu?ie fundamental? la formularea ?i adoptarea Legii înv???mântului primar al statului ?i înv???mântului normal-primar [2] din 26 iunie 1924, una dintre cele mai importante reforme ale educa?iei din România interbelic?, cu rol în uniformizarea sistemului de educa?ie românesc dup? Marea Unire.

Conform acesteia, înv???mântul primar primea caracter unitar, obligatoriu ?i gratuit, durata fiind de 7 ani.

„Om al ?colii ?i al culturii”

Considerat „om al ?colii ?i al culturii”, Constantin Angelescu a fost pentru 24 de ani pre?edinte al Ateneului Român (15 noiembrie 1923 - 10 septembrie 1947), iar la 24 mai 1934 este ales membru de onoare al Academiei Române. De asemenea, între 1941 ?i 1947, Angelescu a de?inut func?ia onorific? de pre?edinte al „Ligii Culturale”.

Prim-ministru. Sus?in?tor al regimului carlist

Dup? asasinarea pre?edintelui PNL, Ion G. Duca, de un comando legionar, Constantin Angelescu a fost desemnat s? prezideze Consiliul de mini?tri pân? la clarificarea evenimentelor care au tulburat scena politic?. Dup? numai patru zile î?i depune mandatul în favoarea liderului aripii tinerilor liberali, Gheorghe T?t?rescu. Scurta perioad? în care a ocupat func?ia de prim-ministru a fost între 29 decembrie 1933-5 ianuarie 1934.

A sus?inut regimul autoritar instaurat de regele Carol al II-lea ?i a fost numit ministru de stat în primul guvern al patriarhului Miron Cristea. Totodat?, la 30 martie 1938 a fost adoptat decretul de dizolvare a partidelor politice ?i este oficializat Consiliul de Coroan? ca institu?ie a statului, iar doctorul Angelescu, în calitatea sa de fost prim-ministru, a fost numit consilier regal, func?ie p?strat? pân? la abdicarea lui Carol.

Pe 14 septembrie 1948, Constantin Angelescu a decedat pe patul Spitalului francez „Saint Vincent de Paul” din Bucure?ti, la vârsta de 79 de ani.

Activitatea politic?

ActivitateMandat
Deputat 1901 - 1926
Senator 1926 - 1940
Ministrul Lucr?rilor Publice 4 ianuarie 1914 - 11 decembrie 1918
10 februarie 1938 - 30 martie 1938
Ministrul Instruc?iunii publice 12 decembrie 1918 - 12 septembrie 1919
19 ianuarie 1922 - 27 martie 1926
22 iunie 1927 - 3 noiembrie 1928
14 noiembrie 1933 - 28 decembrie 1937
Pre?edintele Consiliului de mini?tri 30 decembrie 1933 - 3 ianuarie 1934
Ministru de stat 10 februarie 1938 - 30 martie 1938
Consilier regal 30 martie 1938 - 5 septembrie 1940

Mo?tenirea

Fostul Spital Interdepartamentul Al. Sahia din Bucure?ti a fost rebotezat Spitalul Clinic "Prof. Dr. Constantin Angelescu".

Bibliografie

  • Buzatu, Gheorghe, Cheptea, Stela, Cîrstea, Marusia, editori - Pace ?i r?zboi (1940-1944) Jurnalul Mare?alului Ion Antonescu, volumul I, Casa Editorial? Demiurg, Ia?i, 2008
  • Mamina, Ion; Scurtu Ioan - Guverne ?i Guvernan?i (1916-1938), Bucure?ti, Editura Silex, 1996, p.127
  • Neagoe, Stelian - Oameni politici români, Bucure?ti, Editura Machiavelli, 2007, pp. 22-24
  • Nicolescu, Nicolae C. - ?efii de stat ?i de guvern ai României (1859 - 2003), Bucure?ti, Editura Meronia, 2003, pp. 289-292

Note

  1. ? Neagoe, p.23
  2. ? Legea înv???mântului primar al statului ?i înv???mântului normal-primar în „Monitorul Oficial” din 26 iunie 1924

 

Preluat http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Enciclopedia_României