INFORMAȚII UTILE ȘCOALA DUPA SCOALĂ

PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” 
Norme metodologice de aplicare a programului
Scopul principal al Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii

Pentru participarea la Programul naţional pilot de tip "Şcoală după şcoală", elevii trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

 

a)elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

 

b)elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;

 

c)elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

Cerere
Declaratie


Termen de depunere: miercuri, 03.03.2021, ora 10,00 (secretariat liceu/e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza /fax 0239668344)